By Peter Fraňo

Reflexia rímskej zahraničnej politiky v myslení Simone Weilovej  (1/2024, ročník 20)

Úvodník  (4/2021, ročník 17)

O vymieraní, ľudstve a proaktívnom prístupe k budúcnosti. Rozhovor s Pavlínou Bakošovou  (2/2021, ročník 17)

Antické reflexie o pandémii ochorenia COVID-19  (1/2021, ročník 17)

Kto rozkladá demokraciu? Dariusz Karłowicz a Platónovo podobenstvo o trúdoch  (2/2020, ročník 16)

O výchove, ženách a prostitútkach v antickej filozofii. Rozhovor so Zuzanou Zelinovou  (2/2020, ročník 16)

Filozofia umožňuje človeku žiť paralelne mnoho životov. Rozhovor s Matúšom Porubjakom  (3/2019, ročník 15)

Úvodník  (3/2019, ročník 15)

Rázcestia antickej filozofie. Rozhovor s Františkom Škvrndom  (4/2018, ročník 14)

Hľadanie ideálu. Rozhovor s Michalom Sabolom  (3/2018, ročník 14)

Difficile est saturam non scribere  (3/2018, ročník 14)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2018, ročník 14)

Súhrnné dejiny peloponézskej vojny  (4/2017, ročník 13)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2017, ročník 13)

Úvodník  (1/2017, ročník 13)

Fabius Planciades Fulgentius  (1/2017, ročník 13)

Cicero: vir multiplex  (4/2016, ročník 12)

Osobnosť sultána Saladina vo svetle vybraných latinských a arabských kroník  (2/2016, ročník 12)

Univerzita ako domov „vydedencov sveta“  (4/2015, ročník 11)

Úvodník  (4/2015, ročník 11)

Ciceronov preklad Platónovej Politeie (562c-563e) v spise De re publica (I, 66 – 67)  (3/2015, ročník 11)

Reflexia Homéra v antickej filozofii  (1/2015, ročník 11)

Otázka slobodnej vôle v helenistickej filozofii (na pozadí Ciceronovho spisu De fato)  (2/2010, ročník 6)

Politická činnosť je vyvrcholením cnostného života  (4/2010, ročník 6)

Miloslav Okál  (4/2011, ročník 7)

Stručné dejiny rímskej filozofie  (4/2011, ročník 7)

Encyklopédia života antického človeka  (1/2012, ročník 8)

Niekoľko slov o antických motívoch v Pasternakovom románe Doktor Živago  (2/2012, ročník 8)