Redakčné kolégium

Predsedníčka

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Filozofický ústav SAV v Bratislave

Profile on Academia.edu

Redakčná rada

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Katedra psychológie FF UCM v Trnave

Profile on ResearchGate

Mgr. Róbert Karul, PhD.
Filozofický ústav SAV v Bratislave

Profile on Academia.edu

 

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
FF UCM v Trnave

Profile on Academia.edu

frano

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
FF UCM v Trnave

Profile on Academia.edu

doc. Mgr. RNDr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.
Katedra pastorální a spirituální teologie, CMTF UP Olomouc, ČR

Profile on Academia.edu

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 

Mgr. Michal Zvarík, PhD.
Centrum fenomenologických štúdií
Katedra filozofie TU v Trnave

Profile on Academia.edu

Mgr. Andrea Tureková, PhD.
Katedra románskych a slovanských jazykov
FAJ EUBA
 

PhDr. Tomáš Károly, PhD.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
FF UCM v Trnave

Redaktorka pre recenzie

Mgr. Jana Juhásová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku

Poradná rada

prof. Eliane Escoubas
Université Paris XII - Val-de-Marne (professeur émérite)

Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Katedra filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Prahe

Prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Katedra psychológie a Katedra kresťanskej výchovy na Univerzite Palackého v Olomouci;
Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Prahe

Georgy Chernavin, PhD.
Associate Professor, Faculty of Humanities, School of Philosophy, Higher School of Economics, Moscow

chabadaprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Filozofická fakulta UK v Bratislave

Personal website at university

20180206_160135dr hab. Dariusz Kubok
Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice, Poland

Profile on Academia.edu
Profile on Google scholar

DSC_0604Spyros Syropoulos
Professor of Ancient Greek Literature;
University of Aegean;
Department of Mediterranean Studies; Greece

Profile on Academia.edu

5277894Jozef Müller
Assistant Professor;
Department of Philosophy;
University of California, Riverside, USA

Personal website

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Ústav aplikovanej psychológie,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Spolupracovníci

Filozofický ústav SAV v Bratislave

Profile on Academia.edu

PhDr. Mária Suríková
Sociologický ústav SAV v Bratislave