From 2/2020

Úvodník  (2/2020, ročník 16)

Umenie a právo: chvála presahov?  (2/2020, ročník 16)

Prečo sa ideál modernej vedy zrodil práve v Čechách? (J. Patočka)  (2/2020, ročník 16)

Epistemologické prehodnotenie človeka a jeho budúcnosti vo vzťahu k jeho minulosti / Repenser l’homme et son futur par rapport à son passé  (2/2020, ročník 16)

Štvrtý rozmer umenia Thea van Doesburga  (2/2020, ročník 16)

Kto rozkladá demokraciu? Dariusz Karłowicz a Platónovo podobenstvo o trúdoch  (2/2020, ročník 16)

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike I  (2/2020, ročník 16)

Zaujímavé časy  (2/2020, ročník 16)

Stávka Alberta Camusa  (2/2020, ročník 16)

Člověk v ruské filozofii 20. století  (2/2020, ročník 16)

O výchove, ženách a prostitútkach v antickej filozofii. Rozhovor so Zuzanou Zelinovou  (2/2020, ročník 16)

Traja mudrci v troch scénach akatistu (Dionisij vo Ferapontove)  (2/2020, ročník 16)