From 4/2017

Towards a New Theory of Modal Fictionalism  (4/2017, ročník 13)

Filozofia, ktorá zachraňuje  (4/2017, ročník 13)

Hrozné zlo a jeho dopad na filozofické chápanie Boha  (4/2017, ročník 13)

Autentická a neautentická literatúra podľa Mauricea Blanchota  (4/2017, ročník 13)

Perzistencia a osobný záujem o budúcnosť  (4/2017, ročník 13)

Humův naturalismus v politické filozofii  (4/2017, ročník 13)

Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou?  (4/2017, ročník 13)

Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike  (4/2017, ročník 13)

Naozaj nič nejestvuje mimo textu? Vonku a vnútri  (4/2017, ročník 13)

Einige Bemerkungen zu Urteil, Wahrheit und Sein beim Kant der Nova Dilucidatio  (4/2017, ročník 13)

„Smrt fotografa“ v kontextu produžívání  (4/2017, ročník 13)

Montesquieu & Voltaire jako inspirace utilitarismu  (4/2017, ročník 13)

Ingardenova interpretácia Husserla  (4/2017, ročník 13)

The narrative mind. Embodied narratives in the light of conceptualization hypotheses  (4/2017, ročník 13)

Úvodník  (4/2017, ročník 13)

Medzi vendetou a kontempláciou. Rozhovor s Dominikou Kunzovou  (4/2017, ročník 13)

Obeta a dar v diele A. Tarkovského  (4/2017, ročník 13)

Velkorysé gesto kresbou  (4/2017, ročník 13)

Úsmevná tragika súčasnosti  (4/2017, ročník 13)

Zmysel humanitných vied pre spoločnosť  (4/2017, ročník 13)

Blanchotov Temný Tomáš  (4/2017, ročník 13)

Súhrnné dejiny peloponézskej vojny  (4/2017, ročník 13)

Tajomstvá arcibiskupskej knižnice v Kroměříži alebo po stopách francúzskej kultúry  (4/2017, ročník 13)