From 2/2016

O dievčati. Spis magistra Jána z Gersonu  (2/2016, ročník 12)

Nekameň  (2/2016, ročník 12)

Poťažkávanie nekameňa  (2/2016, ročník 12)

Defending Hume’s Theory of Personal Identity and Discarding the Appendix  (2/2016, ročník 12)

„Nebudem hovoriť. Nemôžem hovoriť“  (2/2016, ročník 12)

Masarykova filozofia na Slovensku  (2/2016, ročník 12)

S gotickou madonou na čaji v pasáži  (2/2016, ročník 12)

Racionalita a kritické myslenie  (2/2016, ročník 12)

Fenomenologický stred Európy  (2/2016, ročník 12)

Nová učebnica dejín antickej filozofie  (2/2016, ročník 12)

Osobnosť sultána Saladina vo svetle vybraných latinských a arabských kroník  (2/2016, ročník 12)

Notícia o Gersonovi  (2/2016, ročník 12)

Odhaľovanie kauzálnych väzieb  (2/2016, ročník 12)

Úvodník  (2/2016, ročník 12)