From 3/2017

Odtělesnění ve virtuálním umění  (3/2017, ročník 13)

Xenofón nie je druhotriedny mysliteľ  (3/2017, ročník 13)

Poznámka o Ríme (О Риме) v kontexte Cesty do Florencie (Хождениe во Флоренцию)  (3/2017, ročník 13)

Úvodník  (3/2017, ročník 13)

Školská hra Apollo Coelis Redditus vo svetle Aristotelovej poetiky  (3/2017, ročník 13)

Termín a koncept σωφροσύνη  u Eurípida  (3/2017, ročník 13)

Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie  (3/2017, ročník 13)

Wright o myšlienke teórie logického poznania  (3/2017, ročník 13)

Epikureizmus v súčasnom hedonizme?  (3/2017, ročník 13)

Travelóg (Výber z cestovných denníkov)  (3/2017, ročník 13)  (3/2017, ročník 13)

Juliana Mrvová  (3/2017, ročník 13)

Učiť sa vidieť  (3/2017, ročník 13)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2017, ročník 13)