Ostium je občianske združenie, ktorého činnosť závisí najmä od finančnej pomoci darcov, sponzorov či podporných programov. Ak považujete našu prácu za zmysluplnú a chcete nám v našom úsilí pomôcť, budeme vám za to vďační.

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2 % (1 %, 3 %) zaplatenej dane:

  • Pre zamestnancov: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15. 2. 2024) a o vystavenie vyplneného tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Toto tlačivo potom treba spolu s vyplneným Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Vášho bydliska do 30. apríla.
    V tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane sa do políčka Rok: uvádza obdobie, za ktoré sa platí daň, t. j. rok 2023. Údaje o prijímateľovi sú uvedené nižšie.
  • Pre právnické osoby: v časti VI. daňového priznania vyplňte dole uvedené údaje o našom občianskom združení. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (našej alebo inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.
  • Pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samy (napr. živnostníci): Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XII. oddiel). Údaje o prijímateľovi sú uvedené nižšie. Žiadne iné tlačivo podávať netreba.

Podrobné informácie o poukázaní podielu zaplatenej dane: na stránke Slovensko.sk alebo na stránke Finančnej správy

INFORMÁCIE O PRÁVNICKEJ OSOBE / ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 50075241
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Ostium
Sídlo – ulica: Panenská
Súpisné / orientačné číslo: 678/30

PSČ: 811 03
Obec: Bratislava
Bankové spojenie – IBAN: SK31 8330 0000 0023 0172 6891
Banka: Fio banka, a.s.
Kód banky: 8330
SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

Detailný výpis zo stránky notárskej komory o nás.