Ostium je občianske združenie, ktorej činnosť závisí najmä od finančnej pomoci darcov, sponzorov či podporných programov. Ak považujete našu prácu za zmysluplnú a viete o tom, ako nám môžete v našom úsilí pomôcť, budeme vám za to vďační.

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane:

  • Pre zamestnancov: požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 17. 2. 2020) a o vystavenia vyplneného tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Toto tlačivo potom treba spolu s vyplneným Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Vášho bydliska (do 30. 4. 2020).
    V tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane sa do políčka Rok: uvádza obdobie, za ktoré sa platí daň, t. j. rok 2019. Údaje o prijímateľovi nájdete dole. Podrobné informácie sa nachádzajú tu.
  • Pre právnické osoby: uveďte do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie. Podrobné informácie sa nachádzajú tu.
  • Pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samy (napr. živnostníci): uveďte do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie. Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

INFORMÁCIE O PRÁVNICKEJ OSOBE / ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 50075241
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Ostium
Sídlo – ulica: Panenská
Súpisné / orientačné číslo: 678/30

PSČ: 811 03
Obec: Bratislava
Bankové spojenie – IBAN: SK31 8330 0000 0023 0172 6891
Banka: Fio banka, a.s.
Kód banky: 8330
SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

Detailný výpis z notárskej komory o nás nájdete tu.