From 4/2021

Aristotelova etika ako teleologicko-eudaimonistický obraz sveta a človeka: filozoficko-tematický rozvrh a textová evidencia Ethica Nicomachea I, 1094a 1 – 1097b 21  (4/2021, ročník 17)

Úvodník  (4/2021, ročník 17)

Spisovateľka (La Femme auteur)  (4/2021, ročník 17)

O pokoji mysle (Sen. Tranq. 1,1 – 2,15)  (4/2021, ročník 17)

Rodová dysfória pri adolescentoch. Etické otázky spojené s informovaným súhlasom  (4/2021, ročník 17)

O pestrosti a aktuálnosti fenomenológie  (4/2021, ročník 17)

Otis Laubert: Spiace idey  (4/2021, ročník 17)

Literárna geografia a kartografia a ich možné využitie   (4/2021, ročník 17)

Annikeris z Kyrény ako zakladateľ Platónovej Akadémie? Komparatívna analýza doxografickej evidencie (Diogenés Laertský, Vit. III. 18 – 20)  (4/2021, ročník 17)