From 3/2019

Aurelius Augustinus o gramatike, dialektike a hudbe  (3/2019, ročník 15)

Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii  (3/2019, ročník 15)

Ideál Sokrates  (3/2019, ročník 15)

Jak jsem se stal pluralistou… a jak se to projevuje  (3/2019, ročník 15)

Sókratés v myslení Hannah Arendtovej I. Filozofia v službách plurality  (3/2019, ročník 15)

Praktická protofilozofia archaických lyrikov  (3/2019, ročník 15)

Filozofia umožňuje človeku žiť paralelne mnoho životov. Rozhovor s Matúšom Porubjakom  (3/2019, ročník 15)

O filozofii, jej dejinách a spôsobe ich skúmania [Rozhovor Pavla Labudu s Jozefom Müllerom]  (3/2019, ročník 15)

Moudrost Odysseova: Jak dospět v muže pod nadvládou žen?  (3/2019, ročník 15)

Rullov agrárny návrh a Caesarova mariovská politika  (3/2019, ročník 15)

Foucault: veridikcia, alethurgia, parrhésia  (3/2019, ročník 15)

(Anti)hrdina v sókratike  (3/2019, ročník 15)

Vývinové faktory antickej filozofie  (3/2019, ročník 15)

Úvodník  (3/2019, ročník 15)