From ročník 20

Odlišnosť medzi Jaspersom a Heideggerom prizmou Nietzscheho  (2/2024, ročník 20)

K súčasným formám fotografie  (2/2024, ročník 20)

Hľadanie duše 1  (2/2024, ročník 20)

Speculum animæ: Sonda do kultúrnych dejín katoptrickej imaginácie  (2/2024, ročník 20)

Kierkegaard a Wittgenstein: harmonie víry s paradoxy současné epistemologie  (2/2024, ročník 20)

Slobodná vôľa, Libetova veto fáza a habituálne konanie  (2/2024, ročník 20)

„Esencia“ haiku (na príklade haiku Etely Farkašovej)  (2/2024, ročník 20)

Editorial  (2/2024, ročník 20)

O rozhovoroch, ktoré (ne)chceme viesť  (1/2024, ročník 20)

Predikcia nerozhodnosti prostredníctvom rezistencie voči zmene, maximalizácii, ľútosti a sebaúcty  (1/2024, ročník 20)

Vývoj myslenia o vesmíre a mieste človeka v ňom  (1/2024, ročník 20)

Nerozhodnosť. Som taký, alebo za to môžu okolnosti?  (1/2024, ročník 20)

Psychologický prístup k environmentálnym otázkam a výzvam  (1/2024, ročník 20)

Hésiodova Pandora ako prvá idea fembota?  (1/2024, ročník 20)

Reflexia rímskej zahraničnej politiky v myslení Simone Weilovej  (1/2024, ročník 20)

Posthumanizmus a románové dystópie Michela Houellebecqa  (1/2024, ročník 20)

Editorial  (1/2024, ročník 20)