From 1/2015

Úvodník  (1/2015, ročník 11)

Strach a premeny súkromného a verejného priestoru  (1/2015, ročník 11)

Reaktualizácia významu  (1/2015, ročník 11)

Verím v silu umenia  (1/2015, ročník 11)

Štyri plus jedno prvenstvo klasického filológa  (1/2015, ročník 11)

Reflexia Homéra v antickej filozofii  (1/2015, ročník 11)

Mnohé korene nášho utrpenia (3. časť)  (1/2015, ročník 11)

Viditeľné a vypovedateľné: ontologický rozštep sveta  (1/2015, ročník 11)

Sókratés v starej attickej komédii  (1/2015, ročník 11)