From 1/2021

Ako byť s druhým. Husserl, Plessner a prehodnotenie sociality  (1/2021, ročník 17)

Osobné a neosobné v tvorbe Petra Jánošíka  (1/2021, ročník 17)

Existenciálna analytika zúfalstva. K slovenskému prekladu knihy S. Kierkegaarda Choroba na smrť  (1/2021, ročník 17)

Inteligencia obrazu a jazyk dejín umenia  (1/2021, ročník 17)

Umenie čítať ľudský charakter v sókratovskej filozofii  (1/2021, ročník 17)

Medzi kultúrou a politikou. O prekladoch Kierkegaarda do jazykov sveta  (1/2021, ročník 17)

O našom akademickom bytí  (1/2021, ročník 17)

Úvodník  (1/2021, ročník 17)

Kierkegaard a Jaspers o tlači, subjektivite a komunikácii, s ohliadnutím na Balzaca  (1/2021, ročník 17)

Johannes Crato: zapomenutý mentor Philipa Sidneyho?  (1/2021, ročník 17)

Hommage á Lawrence Carroll  (1/2021, ročník 17)

Antické reflexie o pandémii ochorenia COVID-19  (1/2021, ročník 17)

O kráse  (1/2021, ročník 17)

Dejiny videnia Heinricha Wölfflina  (1/2021, ročník 17)

Filón Alexandrijský medzi Jeruzalemom a Athénami  (1/2021, ročník 17)

Fragmenty o odchádzaní. List Teodorovi Münzovi  (1/2021, ročník 17)