From 1/2012

Zabudnite na výchovu – šetrite deťom na plastiku! alias Obľúbení pekní bitkári  (1/2012, ročník 8)

Anthony Joseph Steinbock: Generativita, generatívna fenomenológia a fenomenológia osobných emócií  (1/2012, ročník 8)

Mesiac na Mesiaci  (1/2012, ročník 8)

Athény a Solón – duch zákonov  (1/2012, ročník 8)

Opát Suger v predstave Panofského a Kidsona: Dva pohľady na problém vytvárania konceptu umeleckého diela v stredoveku  (1/2012, ročník 8)

Prirodzený svet ako psychoterapeutický problém I.  (1/2012, ročník 8)

Alica v krajine zázrakov – zrodenie ženy  (1/2012, ročník 8)

Palackého zrkadlo dejín  (1/2012, ročník 8)

Encyklopédia života antického človeka  (1/2012, ročník 8)

Stredoveký judaizmus  (1/2012, ročník 8)

História slovom i obrazom  (1/2012, ročník 8)

Oslobodenie k vlastnému životu  (1/2012, ročník 8)

Suma teologická, 1. časť, 8. otázka, 1. – 4. článok  (1/2012, ročník 8)

Mladý Hegel a duch judaizmu (2. časť)  (1/2012, ročník 8)

Úvodník  (1/2012, ročník 8)

Osobnosť gréckych hrdinov z pohľadu modernej psychológie  (1/2012, ročník 8)

Věda a počátky vesmíru: Ke vztahu kosmogonie a přírodní vědy  (1/2012, ročník 8)

Raný Sartre a problematika sociálních rolí  (1/2012, ročník 8)