2│2024

Úvodník
Lukáš Arthur Švihura

Štúdie
Eva Urbanová: „Esencia“ haiku (na príklade haiku Etely Farkašovej)
Sára Špirková: Slobodná vôľa, Libetova veto fáza a habituálne konanie
Jiří Kučera: Kierkegaard a Wittgenstein: harmonie víry s paradoxy současné epistemologie

Esej
Anton Vydra: Speculum animæ: Sonda do kultúrnych dejín katoptrickej imaginácie

Recenzie
Matúš Porubjak: Hľadanie duše 1
Roman Pikulík: K súčasným formám fotografie

Supplementum
Juraj Dragašek: Odlišnosť medzi Jaspersom a Heideggerom prizmou Nietzscheho