Prednášky


Nasledujúce prednášky odzneli na podujatiach, ktoré boli organizované občianskym združením OZ Schola Philosophica, alebo na ktorých organizovaní sa združenie podieľalo:

Prednášky z podujatia:

„One week with“Anthony J. Steinbock

Prednášky z iných projektov:

Martin Muránsky: Heideggerov problém metafyziky a Kant, 31. 5. 2010

Ladislav Kvasz: Formy transcendecie vo vede, 7. 4. 2009

Ivan Blecha: Fenomenologie a pohled Božího oka, 19. 3. 2009

Jaroslav Peregrin: Wittgenstein a pravidla našich jazykových her, 30. 10. 2008

Silvia Gáliková: Metafora duše, 16. 4. 2008

Jiří Fiala: Nevyslovitelné a filosofie matematiky, 13. 3. 2008 (WAV, Part 1)

Jiří Fiala: Nevyslovitelné a filosofie matematiky, 13. 3. 2008 (WAV, Part 2)

Eliane Escoubas: L’image entre phénoménologie et iconologie, 16. 4. 2007 (MP3, French, Part 1)

Eliane Escoubas: L’image entre phénoménologie et iconologie, 16. 4. 2007 (MP3, French, Part 2)