By Michaela Fišerová

Galéria  (1/2007, ročník 3)

Iva Sýkorová  (2/2007, ročník 3)

Peter Čintalan  (4/2007, ročník 3)

Alexandra Borsíková  (3/2007, ročník 3)

Dokumentovanie dočasnej neslobody  (1/2008, ročník 4)

Obrazy ako odrazy  (4/2008, ročník 4)

Ivana Osuská  (1/2009, ročník 5)

Do obrazu kladiem stopy ľudskej prítomnosti  (4/2009, ročník 5)

Kybernetické imaginárno. Rozhovor s Pierrem Lévym  (1/2013, ročník 9)