From 1/2007

Jašo Mazur  (1/2007, ročník 3)

Saligia  (1/2007, ročník 3)

Úvodník  (1/2007, ročník 3)

Dante o anjeloch  (1/2007, ročník 3)

Chudoba v etiológii kriminality mladistvých (Kazuistika)  (1/2007, ročník 3)

Krása a nesmrteľnosť. O plodení u Platóna a Shakespeara  (1/2007, ročník 3)

Xenofón, syn Gryllov z Atén  (1/2007, ročník 3)

Sme ľudia bez minulosti  (1/2007, ročník 3)

Galéria  (1/2007, ročník 3)

Martin Kleibl  (1/2007, ročník 3)

Dozrávání k optimismu  (1/2007, ročník 3)

Komunita  (1/2007, ročník 3)

Stratený raj jezuitov  (1/2007, ročník 3)

Bez postáv by nebolo hercov… ani hviezd  (1/2007, ročník 3)