From 2/2007

Žiť život v básni  (2/2007, ročník 3)

Vivat Bibliographia studiorum Graecorum et Latinorum  (2/2007, ročník 3)

Z priestoru do priestoru  (2/2007, ročník 3)

Úvodník  (2/2007, ročník 3)

Tři „tváře“ Maimonida  (2/2007, ročník 3)

Pojem jazykovej hry u neskorého Wittgensteina  (2/2007, ročník 3)

Quinov otáznik  (2/2007, ročník 3)

Edith Steinová a jej cesta k Pravde  (2/2007, ročník 3)

Jacques Le Goff – milovník stredoveku  (2/2007, ročník 3)

Iva Sýkorová  (2/2007, ročník 3)

Básne  (2/2007, ročník 3)

Potom  (2/2007, ročník 3)

Filozofický škandál  (2/2007, ročník 3)

Človek ako abstrakcia  (2/2007, ročník 3)

Poslaním tútora nie je tortúra  (2/2007, ročník 3)

xn + yn = zn  (2/2007, ročník 3)