Galéria

Galéria časopisu Ostium v roku 2007 otvorila svoje výstavné priestory študentom fotografie VŠVU v Bratislave s úmyslom umožniť začínajúcim talentovaným fotografom verejne prezentovať svoju tvorbu.

Počas roka by do jednotlivých čísel Ostia mali byť vybraní autori, ktorých tvorba je v danej oblasti považovaná nielen za technologicky veľmi dobre zvládnutú, ale i mimoriadne invenčnú, vynaliezavú a pritom pôvodnú.

Aktuálne marcové číslo Ostia predstavuje tri obrazy Martina Kleibla, študenta 3. ročníka odboru Fotografie, ktoré boli prvýkrát vystavené v ateliéri Luba Stacha na zimnom prieskume 2007 na VŠVU.
Všetky tri vystavené fotografie (Kostol sv. Michala v DražovciachPamätník SNP, Banská Bystrica;Mikulášovia) patria do série Panorámy. Tematicky možno túto sériu považovať za opačnú verziu dnes už bežnej „panoramatickej“ fotografie, ktorú umožňujú počítačové programy určené na úpravu digitálnych fotografií.

Kleiblova séria v počítači pospájaných sekvencií digitálnych fotografií je iná v tom zmysle, že nefotografoval nejaké prostredie alebo rozľahlý otvorený priestor, ktorý by nemohol obsiahnuť jedným záberom. Zameral sa, naopak, na vybranú osobu alebo na objekt, ktorý snímal z rôznych miest a uhlov pohľadu.

Vďaka digitálnej technológii vznikli obrazy, ktoré by analógovou fotografiou nemohli byť vytvorené: pospájaním jednotlivých „objektívne“ zobrazujúcich snímok do celku vznikli rôzne tvarové anomálie. Výsledkom sú nové, subjektívne videné priestory a vizuálne zmenené, na prvý pohľad ťažko identifikovateľné útvary, pripomínajúce spôsob kubistického rozkladu tvarov v maľbe.

Kleiblove obrazy však od kubistickej maľby oddeľuje nielen médium fotografie, ale i použitá digitálna technológia. Ako vidno v prípade tretej fotografie, pôvodne dlhej až 8,5 metra, sekvenciu 90 záberov možno v počítači premietnuť za sebou, čím vzniká animácia, posúvajúca Kleiblov tvorivý experiment od maľby a fotografie až k filmu.

Mgr. Michaela Fišerová
Katedra filozofie a dejin filozofie FF UK
Bratislava
UFR de Sciences Sociales
Université Paris 7 – Denis Diderot