From 1/2008

Dotýkanie sa v uzavretosti mlčania  (1/2008, ročník 4)

Myslenie a inštitucionalizácia obrazu  (1/2008, ročník 4)

La Gioconda majstra Leonarda Da Vinciho a jej význam pre európske výtvarné umenie  (1/2008, ročník 4)

Srdce obložené zrkadlami  (1/2008, ročník 4)

K blaženému nazeraniu a ešte ďalej  (1/2008, ročník 4)

O spoločenskom pokroku  (1/2008, ročník 4)

Keď niečo zlyháva  (1/2008, ročník 4)

Čas pre myšlienky o čase  (1/2008, ročník 4)

Kvílenie snových strún  (1/2008, ročník 4)

Zu Hilfe! Zu Hilfe!  (1/2008, ročník 4)

Priateľstvo ako cnosť súkromná i verejná  (1/2008, ročník 4)

Historické pramene o hlavnej postave Platónovho dialógu Menón  (1/2008, ročník 4)

Interpretácie hriechu v židovskej literatúre v intertestamentárnom období  (1/2008, ročník 4)

Epistemologické aspekty teológie podľa Jána Dunsa Scota  (1/2008, ročník 4)

Dokumentovanie dočasnej neslobody  (1/2008, ročník 4)

Žena  (1/2008, ročník 4)