Iva Sýkorová

Ako sme už spomenuli v predchádzajúcom čísle, galéria časopisu Ostium umožňuje v tomto roku verejnú prezentáciu prác vybraných talentovaných študentov fotografie na VŠVU v Bratislave.

Aktuálne číslo Ostia predstavuje tvorbu Ivy Sýkorovej, ktorá v súčasnosti študuje v 4. ročníku v ateliéri Fotografie na VŠVU v Bratislave pod vedením Mgr. art. Filipa Vanča.

Iva Sýkorová sa zaoberá intímnym, čiastočne inscenovaným dokumentom. Dosiaľ vystavovala v rámci projektu 40 slov, ktorý bol založený na skupinovej výstave v autobusoch a na zastávkach MHD v Bratislave v novembri 2006. Dve jej semestrálne práce sú aktuálne vystavené na výstave Prvý polčas, prezentujúcej prvých päť semestrov ateliéru Fotografie. Výstavu možno vidieť v Galérii Medium v Bratislave, neskôr sa presunie do Banskej Bystrice a Liptovského Mikuláša.

Autorka je zároveň členkou občianskeho zduženia Photoport, ktoré vzniklo z potreby upozorniť na tvorbu mladých autorov pracujúcich s médiom fotografie. Cieľom Photoportu je jednak podporovať ich tvorbu a vytvárať priestor na ich prezentáciu, a jednak zameriavať sa na rozvoj záujmu o toto médium publikačnou činnosťou a organizovaním workshopov, konferencií, výstav a prednášok.

Všetkých päť fotografií Ivy Sýkorovej, ktoré sú vystavené v galérii časopisu Ostium, vzniklo na základe témy zadanej pre študentov fotografie v ateliéri Mgr. art. F. Vanča v zimnom semestri 2006/2007. Jej názov bol „obrazový príbeh“ a jeho zámerom bolo podnietiť študentov k vytvoreniu série fotografií radených za sebou do podoby určitého „vizuálneho príbehu“, obsahujúceho  zaujímavú pointu a sprevádzaného celkovou vizuálnou dramaturgiou vhodnou pre časopis.

Prístup Ivy Sýkorovej bol invenčný z viacerých dôvodov, predovšetkým v tom zmysle, že jej fotografické pohľady, zameriavajúce sa na miesta a situácie späté so životom vo dvojici, ostávajú fragmentárne. Obrazy jednotlivých scén príbehu zámerne ukazujú divákovi len útržky týchto scén, akoby i sama kompozícia obrazov vypovedala o váhaní, pochybnostiach, rozpoltenosti pozorujúceho. Akoby pohľad autorky aranžoval a zobrazoval scény rozchodu tak, ako ich vnímame v čase rozchodu a ako si ich neskôr pamätáme – ako útržky toho, čo sme dôverne poznali a čo sa nám odrazu stalo cudzím. Napokon, fotografia je obrazom, ktorý má v spomínaní i v tejto koncepcii zvláštne postavenie. Sama autorka hovorí dokonca o možnosti spomienky vo forme fotografie: „Fotografie môjho príbehu majú zachytávať určité fázy vzťahu muža a ženy v štádiu pred jeho koncom až po jeho uplynutie, kedy už zostáva iba spomienka vo forme fotografie.“

Ďalšie práce Ivy Sýkorovej na Photoport.org.

Mgr. Michaela Fišerová
Katedra filozofie a dejin filozofie FF UK
Bratislava
UFR de Sciences Sociales
Université Paris 7 – Denis Diderot