From ročník 3

Úvodník  (1/2007, ročník 3)

Žiť život v básni  (2/2007, ročník 3)

Vivat Bibliographia studiorum Graecorum et Latinorum  (2/2007, ročník 3)

Stratený raj jezuitov  (1/2007, ročník 3)

Komunita  (1/2007, ročník 3)

Dozrávání k optimismu  (1/2007, ročník 3)

Martin Kleibl  (1/2007, ročník 3)

Galéria  (1/2007, ročník 3)

Sme ľudia bez minulosti  (1/2007, ročník 3)

Xenofón, syn Gryllov z Atén  (1/2007, ročník 3)

Krása a nesmrteľnosť. O plodení u Platóna a Shakespeara  (1/2007, ročník 3)

Saligia  (1/2007, ročník 3)

Chudoba v etiológii kriminality mladistvých (Kazuistika)  (1/2007, ročník 3)

Jašo Mazur  (1/2007, ročník 3)

Dante o anjeloch  (1/2007, ročník 3)

Bez postáv by nebolo hercov… ani hviezd  (1/2007, ročník 3)

Edith Steinová a jej cesta k Pravde  (2/2007, ročník 3)

Vnútrajšok a vonkajšok u Bernharda Waldenfelsa  (3/2007, ročník 3)

Odvrátenosť nevoľnosti  (3/2007, ročník 3)

Iva Sýkorová  (2/2007, ročník 3)

Luxusné dejiny  (3/2007, ročník 3)

Básne  (2/2007, ročník 3)

Philologus extra philologos  (3/2007, ročník 3)

Potom  (2/2007, ročník 3)

Pred začiatkom akademického roka  (3/2007, ročník 3)

Filozofický škandál  (2/2007, ročník 3)

Dve recenzie  (3/2007, ročník 3)

Človek ako abstrakcia  (2/2007, ročník 3)

Jacques Le Goff – milovník stredoveku  (2/2007, ročník 3)

Úvodník  (2/2007, ročník 3)