Obrazy ako odrazy


Fišerová, M.: Obrazy ako odrazy. In: Ostium, roč. 4, 2008, č. 4.


Martin Farkaš (1989, Bratislava) je fotograf-začiatočník, ktorý má v úmysle profesionalizovať sa. Vyštudoval strednú školu ZSŠ Polygrafickú, odbor Tlačiar na polygrafických strojoch, kde mal aj svoju prvú výstavu fotografií. V súčasnosti je študentom filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho prirodzený talent, konceptuálne uvažovanie a ambícia „stále sa zlepšovať“ nás viedli k tomu, aby sme mu o jeho fotografickej tvorbe položili zopár otázok.

Odkedy sa zaoberáte fotografovaním? Čo vás k tomu spočiatku viedlo? Čo vás najviac motivuje?
Fotiť som začal pred pár rokmi, keď sa mi dostal do rúk jeden starý digitálny fotoaparát. Zrejme to bola prvá iskra: zistil som, že ma fotografovanie baví a že sa chcem zdokonaľovať. Čo ma motivuje? Je to rôzne: niekedy je to udalosť zo života, inokedy miesto, kde sa nachádzam. Niekedy sa stane, že mi niečo zíde na um, keď pozerám film alebo si prezerám snímky iných fotografov.

Fotografovanie považujete len za svoje hobby, alebo máte v úmysle sa tým zaoberať aj profesionálne? Uvažujete o štúdiu odboru fotografia?
Fotografovanie je zatiaľ moje hobby, ale keby som mal príležitosť robiť to profesionálne, nebránil by som sa. Je to zaujímavá tvorivá práca. Uvažoval som aj o štúdiu fotografie na VŠVU v odbore fotografia, ale, žiaľ, nepodarilo sa mi to.

Máte potrebu vyjadriť sa len vo fotografii, alebo sa zaoberáte aj tvorbou nejakého iného umenia? Je pre vás fotografia niečím výnimočná? Mohli by ste sa, podľa vášho názoru, uspokojivo vyjadriť aj v inom médiu?
Myslím si, že fotografia je ako nejaký univerzálny „jazyk“. Nech už sa na ňu pozrie ktokoľvek, môže jej určitým spôsobom rozumieť. Na rozdiel od filmu, básne, románu a iných diel založených na slovnom prejave, ktoré sú v cudzích jazykoch nezrozumiteľné, fotografii môže porozumieť každý. Skúšal som sa vyjadriť aj v iných umeniach, napríklad skladať básne, ale neprinášalo mi to až také potešenie ako fotografovanie. Podľa môjho názoru som sa vo fotografii našiel.

Aké témy vás inšpirujú? Čo najradšej fotografujete? Aký motív si zvyknete všimnúť ako zaujímavý pre fotografické zobrazenie?
Inšpiruje ma všeličo. Záleží na situácii. Veľmi rád fotografujem obyčajné veci tak, ako by si ich asi iní ľudia nevšimli. Príkladom môže byť moja séria fotografií Odraz skutočnosti zobrazujúca mláky. Málokto si všimne, čo sa môže v mláke objaviť, tak prečo to neukázať?

Na čo najviac kladiete dôraz pri fotografovaní? Čo je dôležité zohľadniť, aby ste boli s vašou snímkou spokojný?
Dôraz kladiem na kompozíciu a na to, aby som vyjadril to, čo chcem. S fotografiou som spokojný len vtedy, keď sa mi páči. Mala by ma nejako upútať. Keď sa na nejakú snímku pozriem s odstupom času a upúta ma, vyberiem ju a uverejním na mojej webovej stránke (http://www.photos.wbl.sk).

Aké sú vaše ambície a plány do budúcnosti v oblasti fotografickej tvorby? Plánujete nejaký projekt, publikáciu, výstavu?
Mojím plánom je zlepšovať sa a skúšať fotografovať stále ťažšie témy s početnejšími prvkami v zábere. Zatiaľ to neviem, fotografia je pre mňa stálou výzvou niečo dosiahnuť. Ak budem mať príležitosť vystaviť svoje práce na nejakej kolektívnej výstave, určite tak urobím. Na samostatnú výstavu zatiaľ nemám dosť fotografií.

Za rozhovor ďakuje Michaela Fišerová.