From 1/2013

Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 1. – 4. článok  (1/2013, ročník 9)

Lectura II d. 25 q. un. n. 1 – 99, ed. vat. XIX  (1/2013, ročník 9)

Kybernetické imaginárno. Rozhovor s Pierrem Lévym  (1/2013, ročník 9)

Random order  (1/2013, ročník 9)

Perom proti tankom. Slovenská tlač v období od 21. augusta do septembra 1968  (1/2013, ročník 9)

Pomník na ceste  (1/2013, ročník 9)

Som sama. Mathea  (1/2013, ročník 9)

Rôzne aspekty Levinasovho „il y a“  (1/2013, ročník 9)

To podstatné v živote  (1/2013, ročník 9)

Úvodník  (1/2013, ročník 9)

Školské prostredie v kontexte juvenilnej delikvencie  (1/2013, ročník 9)

Je Husserlova neskorá etika „existencialistická“?  (1/2013, ročník 9)

Prečo dlhoval Sókratés Asklépiovi kohúta? Skeptická interpretácia posledných Sokratových slov z dialógu Faidón  (1/2013, ročník 9)

Sociologické skúmanie individualizmu – problematickosť metodologického individualizmu  (1/2013, ročník 9)

Teórie vrodenosti a ich vzťah k vede  (1/2013, ročník 9)

Ťažkosti s Nedvojnosťou  (1/2013, ročník 9)