From 4/2009

Úvodník  (4/2009, ročník 5)

Achilleus verzus Agamemnón alebo počiatky politického myslenia v Homérovej Íliade  (4/2009, ročník 5)

Deset těžkých hříchů psychoterapie  (4/2009, ročník 5)

Chudobný fenomén. Marion a problém dávania  (4/2009, ročník 5)

„Men, not Man, inhabit the world“  (4/2009, ročník 5)

Do obrazu kladiem stopy ľudskej prítomnosti  (4/2009, ročník 5)

Stratení v melanchólii. Zopár slov o túžbe uniknúť  (4/2009, ročník 5)

Zablúdenie v láske  (4/2009, ročník 5)

Sociálna psychológia profesora Čecha  (4/2009, ročník 5)

Svet ježkov  (4/2009, ročník 5)