Peter Čintalan

V rokoch 2000 – 2004 absolvoval Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach, od roku 2004 študuje odbor Fotografia a nové médiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde je študentom 4. ročníka v ateliéri, ktorý je vedený (do konca školského roku 2006/2007) profesorkou Milotou Havránkovou, v súčasnosti doktorkou Silviou Saparovou.

Peter Čintalan dosiaľ vystavoval svoje práce na kolektívnych výstavách v Piešťanoch (v Galérii Fontána v septembri 2006 a Dome umenia v septembri 2007), v Senici (V Záhorskej galérii v apríli 2007) a v Bratislave (Café Sherz v novembri 2007).

Dôkazový materiál
Aktuálne vystavená práca Dôkazový materiál bola prvý raz prezentovaná v ateliéri profesorky Miloty Havránkovej v rámci letného prieskumu v školskom roku 2006/2007. Práca vznikla na základe semestrálneho zadania, ktorého témou bola „Voľná reklama“. Peter Čintalan na to reagoval atypicky: z vlastnej perspektívy sústredil pozornosť na manipulatívny tlak masmédií, majúcich tendenciu vstupovať ľuďom do života, diktovať im, ako ho majú žiť, čo si majú kupovať a podobne. Podľa autora je v súčasnosti tento tlak tak silný, že mu ľudia podliehajú: prijímajú pravidlá, ktoré sú im vnucované a v súlade s nimi žijú.

Predmety na aktuálne vystavených fotografiách majú jednu spoločnú vlastnosť. Sú to osobné predmety. Nie však autorove vlastné: sú to predmety jemu neznámych ľudí, ktoré ho však zaujali, lebo si v sebe niesli príbehy ľudí, ktorí ich vlastnili. Podľa autorových slov je súbor týchto šiestich fotografií koncipovaný ako „krimipríbeh“. Veci na fotografiách boli v reálnom živote vytlačené, nahradené inými – novšími, príťažlivejšími. Hoci sú teraz už celkom nepotrebné, staré, „ochočené“ veci tu ostali ako memento a dôkaz toho, že niekedy niečomu slúžili. Kedysi boli pre svojich majiteľov dôležité, boli im nablízku. Ich majitelia ich každodenne používali, dotýkali sa ich, niektorí boli dokonca na ne odkázaní – ako si možno domyslieť v prípade obnosených okuliarov.

Aby nechal túto myšlienku vyznieť, zvolil si autor minimalistickú formu prezentácie. Po formálnej stránke ho zaujala „čistota“ kriminalistickej metódy, ktorá má za cieľ „objektívne“ dokumentovať usvedčujúce predmety. Práve takýto postup si zvolil i on: priehľadné plastové sáčky s jednotlivo uschovanými predmetmi jasne odkazujú na prácu kriminalistov. Autor však pri tomto odkaze nezostal, jeho práca má viacero interpretačných polôh. Ich spoločným menovateľom by azda mohol byť paradox: Peter Čintalan robí reklamu na obnosené, staromódne „opustené“ predmety a súčasne prostredníctvom nej poukazuje na skutočnosť módneho konzumu. Zatiaľ čo na jednej strane robí reklamné fotografie predmetov, ktoré sa spravidla predmetom reklamy nestávajú, zároveň na druhej strane z reklamy vystupuje, aby sa na ňu pozrel z pozície fotografa, ktorý sa jej tvorbou neživí. Fotografiou – jej vlastným privilegovaným prostriedkom sebarealizácie – zviditeľňuje to, čo reklama programovo zatieňuje: možnosť slobodnej voľby.

Prácu Dôkazový materiál možno až do konca novembra vidieť aj v Kafé Sherz v Bratislave v rámci výstavy „5P“, prezentujúcej práce štyroch študentov fotografie z VŠVU v Bratislave: Petra Berka, Petra Cibáka, Petra Čintalana a Petra Snadíka.

„Dôkazový materiál“, 2007
súbor 6 fotografií, digitálna fotografia, pigmentová tlač, 40 x 60 cm, biennfang

Mgr. Michaela Fišerová
Katedra filozofie a dejin filozofie FF UK
Bratislava
UFR de Sciences Sociales
Université Paris 7 – Denis Diderot