By Jana Juhásová

Čo majú futbal, totalitné režimy a demokracia spoločné s literatúrou?  (3/2020, ročník 16)

Svätá nadprirodzená mimoriadne oslnivá inteligentná láskavosť duše (Básnické litánie ako zápis antropologickej situácie moderného človeka)  (4/2019, ročník 15)

O železničiarovi a koze. Umenie podľa Dušana Dušeka  (1/2019, ročník 15)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2018, ročník 14)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2013, ročník 9)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2010, ročník 6)

Báseň a smrť – text a interpretácia  (2-3/2006, ročník 2)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2017, ročník 13)

S gotickou madonou na čaji v pasáži  (2/2016, ročník 12)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2014, ročník 10)

Pater Noster súčasného hrdinu literárnych textov  (4/2007, ročník 3)

Úvodník  (3/2010, ročník 6)

Textovosť ako intenzívne fungovanie znakov  (4/2010, ročník 6)

Rámy hľadajú nové obrazy (Inovatívne tendencie ženského písania v slovenskej poézii)  (3/2012, ročník 8)

Presnosť? Precíznosť. (Povrch). Paradox. Písanie.  (4/2012, ročník 8)

Bod a škvrna. Od symbolistického kódu k hľadaniu nového jazyka spirituálnej poézie (1. časť)  (1/2014, ročník 10)

Úvodník  (2/2014, ročník 10)

Bod a škvrna. Od symbolistického kódu k hľadaniu nového jazyka spirituálnej poézie (2. časť)  (2/2014, ročník 10)