From 2/2014

Husserlov prístup k sfére zážitkov v úvodných textoch o intersubjektivite  (2/2014, ročník 10)

Cesta uzdravenia z traumy zneužívania  (2/2014, ročník 10)

Neľahké príbehy  (2/2014, ročník 10)

Odraz sveta z hlbín  (2/2014, ročník 10)

Myšlienky z prechádzok po Kremli a Waweli  (2/2014, ročník 10)

Bernard Lonergan a reálnosť ľudskej slobody  (2/2014, ročník 10)

Dva pohľady na narativitu  (2/2014, ročník 10)

Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 9. – 12. článok  (2/2014, ročník 10)

Ján Viklef – obhajca radikálnej reformy  (2/2014, ročník 10)

Herbáre  (2/2014, ročník 10)

Úvodník  (2/2014, ročník 10)

Bod a škvrna. Od symbolistického kódu k hľadaniu nového jazyka spirituálnej poézie (2. časť)  (2/2014, ročník 10)