From 4/2019

herman de vries – nuansy v základoch  (4/2019, ročník 15)

Fenomenológia neprítomnosti. Ikonoklazmus v iránskom maliarstve  (4/2019, ročník 15)

Chvála lenivosti  (4/2019, ročník 15)

Postavy a pozorovateľ  (4/2019, ročník 15)

Z denníka Edity Steinovej  (4/2019, ročník 15)

Svätá nadprirodzená mimoriadne oslnivá inteligentná láskavosť duše (Básnické litánie ako zápis antropologickej situácie moderného človeka)  (4/2019, ročník 15)

Medzi dejinami filozofie a sociálnou filozofiou: aktuálna pentalógia Františka Novosáda  (4/2019, ročník 15)

Bilingvizmus zo psychodiagnostickej perspektívy: Môže skresliť jazyková úroveň klienta výsledok psychologického testovania?  (4/2019, ročník 15)

Vzťah pluralizmu a multikulturalizmu v sociálno-etických koncepciách G. Sartoriho a B. Faya  (4/2019, ročník 15)

Viatori in continens: Intelektuální kruh rodiny Sidney a střední Evropa (Andreas Dudith, Johannes Sambucus)  (4/2019, ročník 15)

Úvodník  (4/2019, ročník 15)