From 1/2014

Bod a škvrna. Od symbolistického kódu k hľadaniu nového jazyka spirituálnej poézie (1. časť)  (1/2014, ročník 10)

Kant a Machiavelli  (1/2014, ročník 10)

Dión z Prúsy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom  (1/2014, ročník 10)

Koncept integrálnej filozofie v systémovom náčrte  (1/2014, ročník 10)

Byť motivovaný k morálnym činom znamená byť morálnym realistom  (1/2014, ročník 10)

Terapia zameraná na riešenie a rodina  (1/2014, ročník 10)

Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 5. – 8. článok  (1/2014, ročník 10)

Suma teologická, 1. časť, 92. otázka, 1. – 4. článok  (1/2014, ročník 10)

Suma proti pohanom, 1. kniha, 1. – 9. kapitola  (1/2014, ročník 10)

Mozart  (1/2014, ročník 10)

Milan Špak v trnavskej Synagóge  (1/2014, ročník 10)

Tri klasické druhy teórií humoru a jeho súčasné skúmanie  (1/2014, ročník 10)

Etika v kontexte verejnej politiky  (1/2014, ročník 10)

Úvodník  (1/2014, ročník 10)

Skutky lásky  (1/2014, ročník 10)