From 3/2013

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2013, ročník 9)

Rozhovor s Janom Sokolom o filozofii, etike a hre  (3/2013, ročník 9)

Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 11. – 13. článok  (3/2013, ročník 9)

Kde končí svetlo a začína tma  (3/2013, ročník 9)

Štyri ekonomicko-filozofické analýzy dôvodov krízy  (3/2013, ročník 9)

Krok k splneniu domácej úlohy  (3/2013, ročník 9)

Praktická stránka ontológie  (3/2013, ročník 9)

Zmena dysfunkčných vnútorných programov  (3/2013, ročník 9)

Empatia ako kľúčový faktor morálnych úsudkov  (3/2013, ročník 9)

Subtílne mizanscény stredoveku II  (3/2013, ročník 9)

Úvodník  (3/2013, ročník 9)