From 1/2019

Úvodník  (1/2019, ročník 15)

Predmet filozofickej antropológie  (1/2019, ročník 15)

Od idealizovanej vízie k degradovanému objektu: obraz hrdiniek cez prizmu rozprávača v románoch abbého Prévosta  (1/2019, ročník 15)

L’image de la France et de Paris dans les écrits de Paul Valéry  (1/2019, ročník 15)

Smrť subjektu ako predpoklad čistého zakúšania podľa Georgesa Bataillea  (1/2019, ročník 15)

Od figúr k pohybu  (1/2019, ročník 15)

Kráčam smerom k materiálu. Rozhovor s Andrejom Haršánym  (1/2019, ročník 15)

Obrazová príloha (k filmom)  (1/2019, ročník 15)

V osídlach pamäti. Od každodenných záznamov po dokumentárny film. Rozhovor s Annou Kryvenko  (1/2019, ročník 15)

Filmový dialóg s minulosťou v reflexii dokumentárnych filmov Okupácia 1968 a Môj neznámy vojak  (1/2019, ročník 15)

Ku kritike filozofického poradenstva  (1/2019, ročník 15)

Dve tváre neúspešného konceptu  (1/2019, ročník 15)

Kozmológia kozmogónie  (1/2019, ročník 15)

O železničiarovi a koze. Umenie podľa Dušana Dušeka  (1/2019, ročník 15)

Rozpravy o životě a smrti: Sidneyovi, Mornay a Shakespeare  (1/2019, ročník 15)

Volný čas a práce v proměnách času  (1/2019, ročník 15)

BODYMIND: Niekoľko poznámok ku vzťahu vedy a spirituality  (1/2019, ročník 15)