Inteligencia obrazu a jazyk dejín umenia  (1/2021, ročník 17)

Umenie čítať ľudský charakter v sókratovskej filozofii  (1/2021, ročník 17)

Medzi kultúrou a politikou. O prekladoch Kierkegaarda do jazykov sveta  (1/2021, ročník 17)

O našom akademickom bytí  (1/2021, ročník 17)

Úvodník  (1/2021, ročník 17)

Kierkegaard a Jaspers o tlači, subjektivite a komunikácii, s ohliadnutím na Balzaca  (1/2021, ročník 17)

Johannes Crato: zapomenutý mentor Philipa Sidneyho?  (1/2021, ročník 17)

Hommage á Lawrence Carroll  (1/2021, ročník 17)

Antické reflexie o pandémii ochorenia COVID-19  (1/2021, ročník 17)

O kráse  (1/2021, ročník 17)

Dejiny videnia Heinricha Wölfflina  (1/2021, ročník 17)

Filón Alexandrijský medzi Jeruzalemom a Athénami  (1/2021, ročník 17)

Fragmenty o odchádzaní. List Teodorovi Münzovi  (1/2021, ročník 17)

Úvodník  (4/2020, ročník 16)

Errata  (4/2020, ročník 16)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – Úvod a I. kapitola  (4/2020, ročník 16)

Zamyslenie nad Sellarsovou knihou o stoickom umení žiť  (4/2020, ročník 16)

Nikolaj Alexandrovič Berďajev – na ceste k slobode  (4/2020, ročník 16)

Fenomén viny v diele Zločin a trest. Existenciálna perspektíva Karla Jaspersa  (4/2020, ročník 16)

Fenomenológia empatie – telesnosť presýtená významom  (4/2020, ročník 16)

O možnostiach percepcie a nevyhnutnosti tvorby  (4/2020, ročník 16)

Trojkráľové obchôdzky  (4/2020, ročník 16)

Zamyslenie nad Algisom Uždavinysom  (4/2020, ročník 16)

Seba-danosť v morálnych emóciách A. J. Steinbocka  (4/2020, ročník 16)

K Schopenhauerově teorii vidění a barev  (4/2020, ročník 16)

Pastier bez biskupskej palice. Svätý Severinus a jeho pôsobenie v Noricu a v Raetii v druhej polovici 5. st. podľa Eugippia  (4/2020, ročník 16)

Prebudiť v sebe túžbu po hľadaní zmyslu. Existenciálna analýza a logoterapia Viktora Emila Frankla  (3/2020, ročník 16)

Úvodník  (3/2020, ročník 16)

Maliarske sympózium Moravany – Resuscitácia tradície  (3/2020, ročník 16)

Čo majú futbal, totalitné režimy a demokracia spoločné s literatúrou?  (3/2020, ročník 16)