From 3/2023

Interdisciplinárny exkurz do politického diskurzu socialistickej éry  (3/2023, ročník 19)

O Kynikoch  (3/2023, ročník 19)

Obrazy nahoty, sna a krutosti  (3/2023, ročník 19)

Metalepsa v románovom diskurze Michela Houellebecqa  (3/2023, ročník 19)

Poznámky z Eremocénu: vybrané otázky poslednej časti post-antropocentrickej trilógie Viery Čákanyovej  (3/2023, ročník 19)

Móda a umění v Paříži druhého císařství: křižovatky teorie a praxe  (3/2023, ročník 19)

Turingov vplyv na súčasné učiace sa systémy  (3/2023, ročník 19)

Odkiaľ sa vzali pravidlá?  (3/2023, ročník 19)

Editorial  (3/2023, ročník 19)

Spiritualita ako racionálna voľba?  (3/2023, ročník 19)