From 3/2022

Úvodník  (3/2022, ročník 18)

Du « corps-machine » à la « vie technique » Quelques métaphores pour penser le rapport des vivants à la technique  (3/2022, ročník 18)

Cesty Kierkegaardova vlivu  (3/2022, ročník 18)

Fotograf Tibor Borský  ̶  v pravý čas na pravom mieste  (3/2022, Nezaradené, ročník 18)

Manželská spokojnosť a rodinné prostredie v období pandémie COVID-19  (3/2022, ročník 18)

Svätojánske slávnosti Navalis v Prahe – impulz pre bratislavskú mestskú kultúru  (3/2022, ročník 18)

Notes sur la genèse du Pli chez Heidegger  (3/2022, ročník 18)