From ročník 19

Smrt reality v technizovaném světě  (4/2023, ročník 19)

Čo znamená byť ľudskou bytosťou  (4/2023, ročník 19)

Späť k otázke ženskosti – čo skúma feministická fenomenológia?  (4/2023, ročník 19)

Listy v hlbokých prúdoch  (4/2023, ročník 19)

Hovorí Pán Boh po čínsky?  (4/2023, ročník 19)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – VIII. a IX. kapitola  (4/2023, ročník 19)

Od imperiálneho spôsobu života k ekologickému socializmu  (4/2023, ročník 19)

Richard Dawkins v kocke  (4/2023, ročník 19)

Cesta ako metafora ľudského života  (4/2023, ročník 19)

Quò me fata vocant: Philip Sidney, čtenář knih emblémů?  (4/2023, ročník 19)

Hanba a resentiment  (4/2023, ročník 19)

Editorial  (4/2023, ročník 19)

Interdisciplinárny exkurz do politického diskurzu socialistickej éry  (3/2023, ročník 19)

O Kynikoch  (3/2023, ročník 19)

Obrazy nahoty, sna a krutosti  (3/2023, ročník 19)

Metalepsa v románovom diskurze Michela Houellebecqa  (3/2023, ročník 19)

Poznámky z Eremocénu: vybrané otázky poslednej časti post-antropocentrickej trilógie Viery Čákanyovej  (3/2023, ročník 19)

Móda a umění v Paříži druhého císařství: křižovatky teorie a praxe  (3/2023, ročník 19)

Turingov vplyv na súčasné učiace sa systémy  (3/2023, ročník 19)

Odkiaľ sa vzali pravidlá?  (3/2023, ročník 19)

Editorial  (3/2023, ročník 19)

Spiritualita ako racionálna voľba?  (3/2023, ročník 19)

Zabudnutý furlanský mlynár  (1/2023, ročník 19)

Mladý, subverzívny a (pri)široký pohľad na filozofiu  (1/2023, ročník 19)