From 4/2022

Prenikavá diagnostika súčasnej spoločnosti pod maskou provokácie Michela Houellebecqa  (4/2022, ročník 18)

Nikolaj Gavrilovič Černyševskij: od filozofovania k činu  (4/2022, ročník 18)

Telo  (4/2022, ročník 18)

Neosobná spomienka (na Parmiggianiho zhorený dom z mladosti)  (4/2022, ročník 18)

Akreditačný proces na Slovensku (nielen) na pozadí myšlienok Konrada P. Liessmana  (4/2022, ročník 18)

Logos and Prediction. Human Speech in Reasoning and Computation of Man-Machine Interaction  (4/2022, ročník 18)

„Zostať doma“ ako spoločenské heslo a nový rozmer priestorov  (4/2022, ročník 18)

Úvodník  (4/2022, ročník 18)