Úvodník  (2/2022)

Barok verzus geometrická abstrakcia  (2/2022)

Sestává les ze stromů, nebo je les dříve než stromy? K otázkám vztahů a nihilismu ve Finkově kosmologii  (2/2022, ročník 18)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – VII. kapitola  (2/2022, ročník 18)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – VI. kapitola  (2/2022, ročník 18)

Kniha, ktorá prebúdza empatiu  (2/2022, ročník 18)

Nezviazané srdce  (2/2022, ročník 18)

Skúmanie hraníc možného  (2/2022, ročník 18)

Lezenie po Yggdrasile  (2/2022, ročník 18)

Galéria  (2/2022, ročník 18)

Objem, povrch, hĺbka  (1/2022, ročník 18)

Ženevčan – O hosťoch  (1/2022, ročník 18)

Spoločensko-morálne nezhody a politické riešenia v čase pandémie ochorenia COVID-19 z pohľadu filozofie Alasdaira MacIntyra  (1/2022, ročník 18)

Prečo je daseinsanalýza stále tak kritická?  (1/2022, ročník 18)

Uvažovať o kráse je stále aktuálne! Výstava sochárky Moniky Immrovej v Plzni  (1/2022, ročník 18)

Úvodník  (1/2022, ročník 18)

Čo je to človek?  (1/2022, ročník 18)

Medzi súčasnou logikou a buddhistickou metafyzikou  (1/2022, ročník 18)

O zjavených pravdách a rozumových argumentoch  (1/2022, ročník 18)

Aristotelova etika ako teleologicko-eudaimonistický obraz sveta a človeka: filozoficko-tematický rozvrh a textová evidencia Ethica Nicomachea I, 1094a 1 – 1097b 21  (4/2021, ročník 17)

Úvodník  (4/2021, ročník 17)

Spisovateľka (La Femme auteur)  (4/2021, ročník 17)

O pokoji mysle (Sen. Tranq. 1,1 – 2,15)  (4/2021, ročník 17)

Rodová dysfória pri adolescentoch. Etické otázky spojené s informovaným súhlasom  (4/2021, ročník 17)

Ako byť s druhým. Husserl, Plessner a prehodnotenie sociality  (1/2021, ročník 17)

O pestrosti a aktuálnosti fenomenológie  (4/2021, ročník 17)

Otis Laubert: Spiace idey  (4/2021, ročník 17)

Literárna geografia a kartografia a ich možné využitie   (4/2021, ročník 17)

Annikeris z Kyrény ako zakladateľ Platónovej Akadémie? Komparatívna analýza doxografickej evidencie (Diogenés Laertský, Vit. III. 18 – 20)  (4/2021, ročník 17)

Naratívy v novej tvorbe Jaromíra Novotného  (3/2021, ročník 17)