O rozhovoroch, ktoré (ne)chceme viesť  (1/2024, ročník 20)

Predikcia nerozhodnosti prostredníctvom rezistencie voči zmene, maximalizácii, ľútosti a sebaúcty  (1/2024, ročník 20)

Vývoj myslenia o vesmíre a mieste človeka v ňom  (1/2024, ročník 20)

Nerozhodnosť. Som taký, alebo za to môžu okolnosti?  (1/2024, ročník 20)

Psychologický prístup k environmentálnym otázkam a výzvam  (1/2024, ročník 20)

Hésiodova Pandora ako prvá idea fembota?  (1/2024, ročník 20)

Reflexia rímskej zahraničnej politiky v myslení Simone Weilovej  (1/2024, ročník 20)

Posthumanizmus a románové dystópie Michela Houellebecqa  (1/2024, ročník 20)

Editorial  (1/2024, ročník 20)

Smrt reality v technizovaném světě  (4/2023, ročník 19)

Čo znamená byť ľudskou bytosťou  (4/2023, ročník 19)

Späť k otázke ženskosti – čo skúma feministická fenomenológia?  (4/2023, ročník 19)

Listy v hlbokých prúdoch  (4/2023, ročník 19)

Hovorí Pán Boh po čínsky?  (4/2023, ročník 19)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – VIII. a IX. kapitola  (4/2023, ročník 19)

Od imperiálneho spôsobu života k ekologickému socializmu  (4/2023, ročník 19)

Richard Dawkins v kocke  (4/2023, ročník 19)

Cesta ako metafora ľudského života  (4/2023, ročník 19)

Quò me fata vocant: Philip Sidney, čtenář knih emblémů?  (4/2023, ročník 19)

Hanba a resentiment  (4/2023, ročník 19)

Editorial  (4/2023, ročník 19)

Interdisciplinárny exkurz do politického diskurzu socialistickej éry  (3/2023, ročník 19)

O Kynikoch  (3/2023, ročník 19)

Obrazy nahoty, sna a krutosti  (3/2023, ročník 19)

Metalepsa v románovom diskurze Michela Houellebecqa  (3/2023, ročník 19)

Poznámky z Eremocénu: vybrané otázky poslednej časti post-antropocentrickej trilógie Viery Čákanyovej  (3/2023, ročník 19)

Móda a umění v Paříži druhého císařství: křižovatky teorie a praxe  (3/2023, ročník 19)

Turingov vplyv na súčasné učiace sa systémy  (3/2023, ročník 19)

Odkiaľ sa vzali pravidlá?  (3/2023, ročník 19)

Editorial  (3/2023, ročník 19)