Naratívy v novej tvorbe Jaromíra Novotného  (3/2021, ročník 17)

Johannes Kepler a snehová vločka  (3/2021, ročník 17)

Héroovia chemickej maskulinity. K najnovšej tvorbe Radovana Čerevku  (3/2021, ročník 17)

Etika a problém svědomí  (3/2021, ročník 17)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – IV. a V. kapitola  (3/2021, ročník 17)

Jak setkání se středoevropskými intelektuály podnítilo zájem Philipa Sidneyho o přírodní vědy: případ Carola Clusia  (3/2021, ročník 17)

Antropický princíp a predsókratovská filozofia  (3/2021, ročník 17)

Etické dilemy na Slovenskej akadémii vied: Ako sprevádzať vedeckou integritou doktorandky a doktorandov?  (3/2021, ročník 17)

Úvodník  (3/2021, ročník 17)

Úvodník  (2/2021, ročník 17)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – II. a III. kapitola  (2/2021, ročník 17)

Láska a oddelenie  (2/2021, ročník 17)

Inakosť a totožnosť  (2/2021, ročník 17)

Rozhovor o túžbe  (2/2021, ročník 17)

O hraniciach nepriateľstva a kritike pacifizmu u Carla Schmitta  (2/2021, ročník 17)

Starosť o dušu a otázky umeleckého diela. Dialóg s Jánom Patočkom  (2/2021, ročník 17)

Ako ďaleko je medzi stredovekom a dneškom?  (2/2021, ročník 17)

Čo je spoločenské, nie je materské  (2/2021, ročník 17)

Temná lucidita a drsný humanizmus Michela Houellebecqa  (2/2021, ročník 17)

Čím sa zaoberá súčasná bioetika?  (2/2021, ročník 17)

Filozofia ako performancia u Alice Koubovej  (2/2021, ročník 17)

Deelyho cesta za kľúčovými odpoveďami  (2/2021, ročník 17)

O rovnakej šanci na vzdelanie pre všetky deti  (2/2021, ročník 17)

O vymieraní, ľudstve a proaktívnom prístupe k budúcnosti. Rozhovor s Pavlínou Bakošovou  (2/2021, ročník 17)

Kierkegaard o sebaláske a pravej láske  (2/2021, ročník 17)

Antropologický a emancipačný rozmer pokánia  (2/2021, ročník 17)

Päť poznámok o zrodení rečníctva z ducha reči  (2/2021, ročník 17)

Realizmus, relativizmus a logická platnosť  (2/2021, ročník 17)

Osobné a neosobné v tvorbe Petra Jánošíka  (1/2021, ročník 17)

Existenciálna analytika zúfalstva. K slovenskému prekladu knihy S. Kierkegaarda Choroba na smrť  (1/2021, ročník 17)