From 2/2022

Úvodník  (2/2022)

Barok verzus geometrická abstrakcia  (2/2022)

Sestává les ze stromů, nebo je les dříve než stromy? K otázkám vztahů a nihilismu ve Finkově kosmologii  (2/2022, ročník 18)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – VII. kapitola  (2/2022, ročník 18)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – VI. kapitola  (2/2022, ročník 18)

Kniha, ktorá prebúdza empatiu  (2/2022, ročník 18)

Nezviazané srdce  (2/2022, ročník 18)

Skúmanie hraníc možného  (2/2022, ročník 18)

Lezenie po Yggdrasile  (2/2022, ročník 18)

Galéria  (2/2022, ročník 18)