From 1/2022

Objem, povrch, hĺbka  (1/2022, ročník 18)

Ženevčan – O hosťoch  (1/2022, ročník 18)

Spoločensko-morálne nezhody a politické riešenia v čase pandémie ochorenia COVID-19 z pohľadu filozofie Alasdaira MacIntyra  (1/2022, ročník 18)

Prečo je daseinsanalýza stále tak kritická?  (1/2022, ročník 18)

Uvažovať o kráse je stále aktuálne! Výstava sochárky Moniky Immrovej v Plzni  (1/2022, ročník 18)

Úvodník  (1/2022, ročník 18)

Čo je to človek?  (1/2022, ročník 18)

Medzi súčasnou logikou a buddhistickou metafyzikou  (1/2022, ročník 18)

O zjavených pravdách a rozumových argumentoch  (1/2022, ročník 18)