By Slávka Démuthová

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2012, ročník 8)

Zabudnite na výchovu – šetrite deťom na plastiku! alias Obľúbení pekní bitkári  (1/2012, ročník 8)

Rozumné a úspešné ženy nedojčia?  (3/2011, ročník 7)

Prisťahovalectvo a kriminalita  (2/2011, ročník 7)

Černobyľ v kontexte súčasnosti  (1/2011, ročník 7)

S ktorou drogou za mreže  (1/2011, ročník 7)

Chudoba v etiológii kriminality mladistvých (Kazuistika)  (1/2007, ročník 3)

Svet v nás a okolo nás  (3/2008, ročník 4)

Príbeh o červenej lentilke  (2/2008, ročník 4)

Oliverova cesta k hudbe (dielo O. Sacksa)  (1/2009, ročník 5)

Sociálna psychológia profesora Čecha  (4/2009, ročník 5)

Tvárou v tvár  (3/2009, ročník 5)

Tisíc dôvodov na sto rozchodov  (1/2010, ročník 6)

Český Oliver Sacks (dielo F. Koukolíka) I.  (3/2010, ročník 6)

Česká Danielle Steelová (dielo F. Koukolíka) II.  (4/2010, ročník 6)

Najfrekventovanejšie konotáty pojmu smrti u mladých dospelých  (1/2011, ročník 7)

Úvodník  (4/2011, ročník 7)

Popoluška má šancu na prežitie vo Švédsku  (2/2012, ročník 8)

The Most Frequent Connotations of the Concept of Death in Young Adults  (2/2012, ročník 8)

Cukor a bič. Význam metabolizmu glukózy pre mechanizmy agresivity  (4/2012, ročník 8)

Školské prostredie v kontexte juvenilnej delikvencie  (1/2013, ročník 9)

Spirituálne formy posilňovania psychoimunity u chorých na AIDS  (2/2013, ročník 9)