By Róbert Karul

Neosobná spomienka (na Parmiggianiho zhorený dom z mladosti)  (4/2022, ročník 18)

Úvodník  (3/2022, ročník 18)

Úvodník  (4/2020, ročník 16)

Táto strana raja  (4/2018, ročník 14)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2009, ročník 5)

Tri metafory divadla v Plótinových rozpravách O prozreteľnosti  (1/2018, ročník 14)

Vnímanie a obrazotvornosť v piatej Prechádzke snívajúceho samotára  (4/2015, ročník 11)

Avant-propos  (2/2015, ročník 11)

O únavách  (4/2006, ročník 2)

K blaženému nazeraniu a ešte ďalej  (1/2008, ročník 4)

Amnésis Ladislava Pálmaia  (2/2009, ročník 5)

Vrátiť sa k sebe  (2/2010, ročník 6)

Úvodník  (2/2012, ročník 8)

Baldine Saint Gironsová – znovuobjavenie estetického aktu  (3/2012, ročník 8)