From 1/2018

Etika ako prvá filozofia podľa Pierra Hadota  (1/2018, ročník 14)

Teorie republikanismu v Listech federalistů  (1/2018, ročník 14)

Tri metafory divadla v Plótinových rozpravách O prozreteľnosti  (1/2018, ročník 14)

Úvodník  (1/2018, ročník 14)

Metajazyk a intertextualita vo filmoch Woodyho Allena  (1/2018, ročník 14)

Prolegomena alebo pozvanie k čítaniu Platónovho Gorgia  (1/2018, ročník 14)

Prieskumníci slobody  (1/2018, ročník 14)

Aspect / Prospect  (1/2018, ročník 14)

Nočná mora jednej bábiky  (1/2018, ročník 14)

Nový výskum starých príbehov  (1/2018, ročník 14)

Klasifikace vědění v Obraně básnictví Philipa Sidneyho  (1/2018, ročník 14)

Nečakaný život – v La vie subite (úryvky z diela)  (1/2018, ročník 14)

Kdy nastává smrt. Problémy kritérií  (1/2018, ročník 14)

Hayekova negatívna sloboda a donútenie  (1/2018, ročník 14)