From 4/2006

Úvodník  (4/2006, ročník 2)

Platónska jaskyňa a ilúzia modernej slobody  (4/2006, ročník 2)

Na druhej strane  (4/2006, ročník 2)

Divadlo jedného herca  (4/2006, ročník 2)

Kant, Fichte, Hegel a Židia  (4/2006, ročník 2)

Ockham a insolubilia 1  (4/2006, ročník 2)

Fotografia 2  (4/2006, ročník 2)

Fotografia 3  (4/2006, ročník 2)

Fotografia  (4/2006, ročník 2)

Básne III  (4/2006, ročník 2)

O mystike trochu inak (asociatívna esej)  (4/2006, ročník 2)

Konanie, normy a konflikty  (4/2006, ročník 2)

O únavách  (4/2006, ročník 2)

Platón inak  (4/2006, ročník 2)

Hmla na našich dušiach  (4/2006, ročník 2)

Medzi vedou a umením  (4/2006, ročník 2)