From 4/2020

Úvodník  (4/2020, ročník 16)

Errata  (4/2020, ročník 16)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – Úvod a I. kapitola  (4/2020, ročník 16)

Zamyslenie nad Sellarsovou knihou o stoickom umení žiť  (4/2020, ročník 16)

Nikolaj Alexandrovič Berďajev – na ceste k slobode  (4/2020, ročník 16)

Fenomén viny v diele Zločin a trest. Existenciálna perspektíva Karla Jaspersa  (4/2020, ročník 16)

Fenomenológia empatie – telesnosť presýtená významom  (4/2020, ročník 16)

O možnostiach percepcie a nevyhnutnosti tvorby  (4/2020, ročník 16)

Trojkráľové obchôdzky  (4/2020, ročník 16)

Zamyslenie nad Algisom Uždavinysom  (4/2020, ročník 16)

Seba-danosť v morálnych emóciách A. J. Steinbocka  (4/2020, ročník 16)

K Schopenhauerově teorii vidění a barev  (4/2020, ročník 16)

Pastier bez biskupskej palice. Svätý Severinus a jeho pôsobenie v Noricu a v Raetii v druhej polovici 5. st. podľa Eugippia  (4/2020, ročník 16)