By Anton Vydra

Speculum animæ: Sonda do kultúrnych dejín katoptrickej imaginácie  (2/2024, ročník 20)

Úvodník  (3/2020, ročník 16)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2013, ročník 9)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2012, ročník 8)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2011, ročník 7)

Úvodník  (4/2010, ročník 6)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2010, ročník 6)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2009, ročník 5)

Úvodník  (3/2017, ročník 13)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2014, ročník 10)

Nikos Kazantzakis: medzi rebéliou a tichom  (1/2005, ročník 1)

Večný Shakespeare  (2/2005, ročník 1)

Osobnosť a tvorca  (2/2005, ročník 1)

Neskrotné farby  (2/2005, ročník 1)

O farebných knihách  (1/2006, ročník 2)

Antické inšpirácie pre hermeneutiku smrti  (1/2006, ročník 2)

Platón inak  (4/2006, ročník 2)

Medzi vedou a umením  (4/2006, ročník 2)

Úvodník  (2-3/2006, ročník 2)

Krása a nesmrteľnosť. O plodení u Platóna a Shakespeara  (1/2007, ročník 3)

Poslaním tútora nie je tortúra  (2/2007, ročník 3)

Muž, o ktorom vieme len málo  (4/2007, ročník 3)

Učiť príbehmi  (4/2007, ročník 3)

Kvílenie snových strún  (1/2008, ročník 4)

O performancii čítania  (3/2008, ročník 4)

Fragmenty z portrétu umelca (Nabokov a jeho tvorba)  (2/2008, ročník 4)

Otázka viny a trestu v Aristotelovej Poetike  (4/2008, ročník 4)

Knihami preteká rieka reči  (4/2008, ročník 4)

Divák pred obrazom, divák na obraze  (1/2009, ročník 5)

Francúzska revolúcia v skúmaní mysle  (3/2009, ročník 5)