By Anna A. Hlaváčová

Svätojánske slávnosti Navalis v Prahe – impulz pre bratislavskú mestskú kultúru  (3/2022, ročník 18)

Trojkráľové obchôdzky  (4/2020, ročník 16)

Traja mudrci v troch scénach akatistu (Dionisij vo Ferapontove)  (2/2020, ročník 16)

Hry Nó – hry vytrvalej nádeje  (1/2020, ročník 16)

Premýšľanie o poctivej neviere  (3/2018, ročník 14)

Poznámka o Ríme (О Риме) v kontexte Cesty do Florencie (Хождениe во Флоренцию)  (3/2017, ročník 13)

Notícia o Gersonovi  (2/2016, ročník 12)

Vatikánske múzeá v 3D kine  (4/2015, ročník 11)

O Ariane Mnouchkine a jej umení  (4/2015, ročník 11)

Homo ludens africanus. Náčrt problematiky  (4/2007, ročník 3)

Stredovek, zavádzajúci termín  (3/2011, ročník 7)

Prečo si mysleli, že vidia…: Adventus Græcorum v Gozzoliho Klaňaní troch kráľov  (2/2011, ročník 7)

Subtílne mizanscény stredoveku  (3/2011, ročník 7)

Subtílne mizanscény stredoveku II  (3/2013, ročník 9)

Myšlienky z prechádzok po Kremli a Waweli  (2/2014, ročník 10)