By Peter Šajda

Editorial  (4/2023, ročník 19)

Medzi kultúrou a politikou. O prekladoch Kierkegaarda do jazykov sveta  (1/2021, ročník 17)

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike II  (3/2020, ročník 16)

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike I  (2/2020, ročník 16)

Úvodník  (4/2019, ročník 15)

Štrasburská hus v Kodani: Náčrt pojmu irónie u Sørena Kierkegaarda  (2-3/2006, ročník 2)

Zu Hilfe! Zu Hilfe!  (1/2008, ročník 4)

Tri témy pre filozofickú reflexiu  (2/2009, ročník 5)