Úvodník

Pred niekoľkými týždňami som bol na výskumnom pobyte v Archíve Martina Bubera v Izraelskej národnej knižnici. Knižnica sa nachádza v peknej jeruzalemskej štvrti Givat Ram, v ktorej sa oplatí poprechádzať. Hoci som bol v tomto archíve už predtým, aj tentokrát sa ma zmocnilo bádateľské nadšenie, keď som držal v rukách originály Buberových rukopisov, poznámok a listov. Tí, ktorí ste boli na archívnych pobytoch, poznáte tento pocit.

V jedno popoludnie som v archíve skončil skôr, ako som počítal, a mal som niekoľko voľných hodín. Šiel som teda navštíviť pamätník mučeníkov a hrdinov holokaustu Jad Vašem. Spomeniem len jeden dojem. Z expozícií, ktoré sa týkali mnohých krajín Európy, bolo zrejmé, že jednou z najvzácnejších vecí počas temných rokov holokaustu bola pravda. Existenciálna pravda, podľa ktorej sa dá žiť a s ktorou sa ľahšie znáša zloba, utrpenie a absurdnosť. V toxickom prostredí, v ktorom dominovali lži, polopravdy a dezinformácie, bola existenciálna pravda závanom čerstvého zdravého vzduchu. Kde sa vyskytovala, tam sa dalo dýchať. Kde vládli zmanipulované účelové informácie, tam bolo škodlivé dusivé ovzdušie.

Ak môžeme zlo definovať ako nedostatok dobra, azda by sme mohli pravdu definovať ako nedostatok lži. Viem, je to slabá, negatívna a minimalistická definícia pravdy. Pravda je predsa omnoho viac než len nedostatok lži. Ale ľudské osudy zachytené v expozíciách akoby hovorili: dajte nám aspoň takúto pravdu. Nech môžeme aspoň trochu dýchať. Nech môžeme aspoň na chvíľu vystúpiť z hmly klamstiev a podvodov.

Vo filozofii sa vždy veľa diskutuje o pravde. Snažíme sa ju definovať, ukotviť, určiť, aká je, komu patrí, či je objektívna alebo subjektívna alebo ešte iná. Jednotlivci, o ktorých hovoria expozície v Jad Vašem, mali na jednej strane minimálne nároky na pravdu: chceli sa aspoň na chvíľu vynoriť z jedovatých lží. No na druhej strane je za ich túžbou po jednotlivom nádychu ešte väčšia túžba. Je to túžba po existenciálnej pravde, ktorá sa v živote osvedčí a je zdrojom sily a nádeje. Buber takúto existenciálnu pravdu celý život hľadal, nachádzal a zápasil o ňu. Aj preto sa ho oplatí čítať aj dnes.

Všetkým čitateľom nového čísla Ostia prajem, aby sa aj vám darilo na ceste odkrývania existenciálnej pravdy vášho života.

doc. Mgr. Peter Šajda, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
e-mail: peter.sajda@truni.sk

Cover © herman de vries, foto z vystavy – Silvia Čúzyová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *