By Peter Mačaj

Smrť subjektu ako predpoklad čistého zakúšania podľa Georgesa Bataillea  (1/2019, ročník 15)

Autentická a neautentická literatúra podľa Mauricea Blanchota  (4/2017, ročník 13)

Blanchotov Temný Tomáš  (4/2017, ročník 13)

Učiť sa vidieť  (3/2017, ročník 13)

Patočkovské inšpirácie Renauda Barbarasa  (2/2017, ročník 13)

Započúvať sa do Merleau-Pontyho  (1/2009, ročník 5)

Literárna skúsenosť. Ivan Kadlečík a Maurice Blanchot  (1/2010, ročník 6)

Radikalizácia fenomenologickej redukcie podľa Renauda Barbarasa  (2/2013, ročník 9)

Zakúšanie toho, čo je za slovami u Mauricea Blanchota  (4/2014, ročník 10)